Scholing & Registratie

In onze praktijk worden regelmatig bij- en nascholing gevolgd. Met collega’s hebben we een aantal maal per jaar een intercollegiaal overleg. Wij zijn lid van de beroepsvereniging VvOCM. De oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en vallen onder de Wet BIG onder artikel 34.