Samenwerking

Door de contacten opgedaan bij diverse bij- en nascholingen werkt de praktijk voor Cesar Oefentherapie & Cesar Kids met diverse mensen samen.
Voor de kinderen hebben we een multidisciplinair samenwerkingsverband KIndertherapeuten WInterswijk (KIWI). Met de oefentherapie collega’s in de regio Achterhoek is er een zorggroep ontstaan waarin we werken aan kwaliteitsprocedures en samenwerking op verschillende gebieden. Wij participeren ook in een multidisciplinair netwerk voor de behandeling van mensen met reuma, Reumanetwerk Achterhoek/Liemers. Hierin zijn tevens fysiotherapeuten, reumaconsulenten, een reumatoloog en de patiëntenvereniging Oost-Achterhoek vertegenwoordigd. En tot slot is er uiteraard de goede samenwerking binnen het sport- en gezondheidcentrum en natuurlijk met Jolien te Brake, de fysiotherapeute.