CESAR OEFENTHERAPIE
Voor de juiste houding in bewegen

Erkend kinderoefentherapeut

Maak jij je zorgen over je kind? Misschien door eigen observaties of vanwege signalen van anderen, zoals de leerkracht op school. Hoe weet je of die zorgen terecht zijn? Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar soms loopt een kind een achterstand op in bijvoorbeeld zijn motorische ontwikkeling. Geldt dat ook voor jouw kind? Dan kunnen jij én je kind baat hebben bij behandeling door de kinderoefentherapeut. Kinderoefentherapie heeft als doel kinderen zo zelfstandig mogelijk in hun dagelijkse leven te laten handelen.

oefentherapie, cesar oefentherapie, oefentherapeut, rugklachten, schouderklachten, nekklachten, stress, houding, nachtrust, slapen, klachten, motoriek, zintuigen, reuma
oefentherapie, cesar oefentherapie, kinderoefentherapie, kinderoefentherapeut, oefentherapeut, rugklachten, schouderklachten, nekklachten, stress, houding, nachtrust, slapen, klachten, motoriek, zintuigen, reuma
oefentherapie, cesar oefentherapie, kinderoefentherapie, kinderoefentherapeut, oefentherapeut, rugklachten, schouderklachten, nekklachten, stress, houding, nachtrust, slapen, klachten, motoriek, zintuigen, reuma

Op school leert je kind rekenen, schrijven en lezen. Hij speelt buiten, huppelt, rent en springt. De basis achter deze bewegingen is de sensomotorische ontwikkeling. Onder sensoriek verstaan wij het opdoen van prikkels vanuit de zintuigen, ogen, oren, tast en het evenwicht. De motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen, rollen, grijpen, zitten, staan, lopen en springen. Als deze ontwikkeling, om welke reden dan ook, achterblijft of stagneert, kan dit een reden zijn voor verder onderzoek.

Heeft je baby een voorkeurshouding? Beweegt je kind houterig of valt hij vaak? Vraag je je af hoe lang je kind achter een beeldscherm of tablet mag zitten? Kinderen van 0 tot 16 kunnen door een verkeerde houding veel klachten krijgen. In ons lichamelijk onderzoek ligt de nadruk op houding en motorische vaardigheden. Afhankelijk van de hulpvraag waarmee jij en je kind bij ons komen, wordt bekeken wat de beste behandeling is.

Ieder kind wordt geboren met een aantal zintuigen waarmee het informatie uit de omgeving kan opnemen. Het zenuwstelstel verwerkt deze informatie, waardoor je kind wordt ‘uitgenodigd’ om te bewegen. De verwerking van sensorische informatie wordt sensorische integratie genoemd. Heeft je kind leer- of gedragsproblemen? Dan komt hij in aanmerking voor sensorische integratietherapie.

Slaapproblemen bij kinderen is van alle tijden. Sterker nog; kinderen vormen de grootste groep van alle slapelozen. Helaas dreigen in dit digitale tijdperk de slaapproblemen onder kinderen en jongeren verder toe te nemen. Dat komt omdat kinderen vaak en lang achter beeldschermen zitten en minder bewegen. Als je kind niet goed doorslaapt, kom jij ook niet aan je nachtrust toe. Wil je hulp voor het slaapprobleem van je kind? Maak een afspraak.

WAAROM CESAR OEFENTHERAPIE

• Je wilt beter met chronische ziekte of pijn leren omgaan

• Je wilt van klachten af die optreden bij dagelijkse bewegingen

• Je hebt spanningsklachten

• Je hebt rug-, nek of schouderklachten

• Je hebt werkgerelateerde klachten

• Je hebt artrose of reuma

• Je baby, peuter, schoolkind of tiener heeft soortgelijke klachten

Erkend Kinderoefentherapeut

Maak jij je zorgen over je kind? Misschien door eigen observaties of vanwege signalen van anderen, zoals de leerkracht op school. Hoe weet je of die zorgen terecht zijn? Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar soms loopt een kind een achterstand op in bijvoorbeeld zijn motorische ontwikkeling. Geldt dat ook voor jouw kind? Dan kunnen jij én je kind baat hebben bij behandeling door de kinderoefentherapeut. Kinderoefentherapie heeft als doel kinderen zo zelfstandig mogelijk in hun dagelijkse leven te laten handelen.

oefentherapie, cesar oefentherapie, kinderoefentherapie, kinderoefentherapeut, oefentherapeut, rugklachten, schouderklachten, nekklachten, stress, houding, nachtrust, slapen, klachten, motoriek, zintuigen, reuma

Op school leert je kind rekenen, schrijven en lezen. Hij speelt buiten, huppelt, rent en springt. De basis achter deze bewegingen is de sensomotorische ontwikkeling. Onder sensoriek verstaan wij het opdoen van prikkels vanuit de zintuigen, ogen, oren, tast en het evenwicht. De motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen, rollen, grijpen, zitten, staan, lopen en springen. Als deze ontwikkeling, om welke reden dan ook, achterblijft of stagneert, kan dit een reden zijn voor verder onderzoek.

Heeft je baby een voorkeurshouding? Beweegt je kind houterig of valt hij vaak? Vraag je je af hoe lang je kind achter een beeldscherm of tablet mag zitten? Kinderen van 0 tot 16 kunnen door een verkeerde houding veel klachten krijgen. In ons lichamelijk onderzoek ligt de nadruk op houding en motorische vaardigheden. Afhankelijk van de hulpvraag waarmee jij en je kind bij ons komen, wordt bekeken wat de beste behandeling is.

Ieder kind wordt geboren met een aantal zintuigen waarmee het informatie uit de omgeving kan opnemen. Het zenuwstelstel verwerkt deze informatie, waardoor je kind wordt ‘uitgenodigd’ om te bewegen. De verwerking van sensorische informatie wordt sensorische integratie genoemd. Heeft je kind leer- of gedragsproblemen? Dan komt hij in aanmerking voor sensorische integratietherapie.

Slaapproblemen bij kinderen is van alle tijden. Sterker nog; kinderen vormen de grootste groep van alle slapelozen. Helaas dreigen in dit digitale tijdperk de slaapproblemen onder kinderen en jongeren verder toe te nemen. Dat komt omdat kinderen vaak en lang achter beeldschermen zitten en minder bewegen. Als je kind niet goed doorslaapt, kom jij ook niet aan je nachtrust toe. Wil je hulp voor het slaapprobleem van je kind? Maak een afspraak.

WAAROM CESAR OEFENTHERAPIE

  • Je wilt beter met chronische ziekte of pijn leren omgaan
  • Je wilt van klachten af die optreden bij dagelijkse bewegingen
  • Je hebt spanningsklachten
  • Je hebt rug-, nek of schouderklachten
  • Je hebt werkgerelateerde klachten
  • Je hebt artrose of reuma
  • Je baby, peuter, schoolkind of tiener heeft soortgelijke klachten
______________

CONTACT:

(0543) 51 50 44
info@cesar-oefentherapie.info

______________

ADRES:

Haitsma Mulierweg 22-24
7101 CA Winterswijk

______________

OPENINGSTIJDEN:

ma t/m vr overdag geopend
avonden in overleg

______________